Human

HTDS is al 20 jaar het adviesbureau voor het optimaal laten functioneren van mensen en bedrijfsprocessen in complexe werkomgevingen. Daar waar de mens de techniek raakt, te maken heeft met software interfaces of bedrijfsprocessen dient te besturen, bieden wij een gedegen analyse voor praktische oplossingen.

Technology

Onze consultants werken met een front-end methodiek TUNASS®, Technology User Needs Assessment en lean procesoptimalisatie technieken. Hiermee bent u in staat om vroegtijdig met alle betrokken partijen ontwerpkeuzes te maken om dilemma’s op te lossen, een juiste operatiefilosofie te definiëren en de beoogde functionaliteit te realiseren.

Design

HTDS borgt in haar aanpak dat alle relevante organisatorische en technische thema’s in een zo vroeg mogelijk stadium zodanig worden geanalyseerd dat het functioneel ontwerp de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt, in samenhang met gezondheid, veiligheid  en efficiëntie.

Solutions

Wij staan voor oplossingen. Samen met u wordt een door de organisatie gedragen ontwerp gerealiseerd, waarbij vroegtijdig duidelijk is wat wel en niet moet gebeuren op het gebied van gezondheid, veiligheid, minder fouten, meer efficiëntie en meer comfort. Een oplossingsmethodiek die projectkosten laag houdt en uitnutten van lifefcyclevoordelen faciliteert.

HTDS

HTDS is een hoogwaardig consultancy bureau waar alle kennis, kunde en ervaring op het gebied van human centered design van Fysergo BV is ondergebracht. Onze naam, Human Technology Design Solutions, vertelt alles over onze expertise, ons werkveld en waar wij voor staan.
Wij staan u met raad en daad terzijde als het gaat om het maken van functionele analyses bij het ontwerp van kritische Mens Machine Interface werksituaties

zoals controlekamers, scheepsbruggen, kraancabines, operatiekamers, productielijnen. Dit doen wij met een uitgebreide set aan tools & techniques om vanuit uw bedrijfsprocessen en operatie filosofie te komen tot een voor uw bedrijf passend ontwerp. Het resultaat is een efficiënte, veilige en gezonde werkomgeving waarin uw bedrijfsprocessen en uw werknemers tot hun recht komen.

Your approach for this study was for us an eye opener.

Wim Lentjes, Eurocontrol 

HTDS, dachten mee met ons masterplan en gefaseerde overgang, succesvol verlopen.

Yoeri Mondelaers, Tein Telecom

HTDS, niet alleen een doeltreffend ontwerp, maar ook goed voor onze teambuilding

Wilmien Slaghuis, CB&I

HTDS, van meet af aan een constructieve bijdrage aan onze nieuwe meldkamer

Rene Schaddelee , Avex

HTDS; toegepaste methodiek sloot goed aan bij onze wijze van projectuitvoering

Henk van Koolwijk, Shell

HTDS, operatie is enthousiast over samenwerking en inzicht in onze behoefte

Henk Kimmel, Stedin

HTDS, professioneel, veel ervaring, weten waar over ze het hebben, prima partij

Herman Brand, Brand Interieurs