Functionaliteit bedrijfsauto als mobiele werkplek steeds belangrijker

Zolang de internationale autofabrikanten onvoldoende rekening houden met de individuele menselijke maten, is het van belang zelf de grootste aandacht te besteden aan de aanschaf en mogelijke aanpassingen van bedrijfswagens.

HTDS kan u helpen bij de standaardisatie van uw wagenpark. Zo kunnen uw medewerkers veilig en gezond aan het verkeer deelnemen. Bovendien garandeert HTDS een optimale bereikbaarheid van gereedschappen en andere middelen, op maat van de taken die met de auto moeten worden uitgevoerd.

HTDS kan middels een taakanalyse functionele ontwerpeisen objectiveren en in samenwerking met carrosseriebouwers vertalen naar een functioneel prototype dat voldoet aan alle eisen (ergonomie, Arbo, veiligheid). Deze standaardisatie leidt tot minder individuele aanpassingen en een flexibelere inzetbaarheid.

HTDS kan u helpen bij de standaardisatie van uw wagenpark met:

  • Een Programma van functionele ontwerpeisen die recht doen aan de operatiefilosofie, de functie en taken van de gebruiker (aanbestedingsdocument).
  • De ontwikkeling van een prototype van de inbouw / opbouw waarmee veilig, gezond een efficiënt gewerkt kan worden.
  • De CabinKit® levert inzicht in cabine maten in relatie tot mensmaten.
  • Begeleiden van gebruikersinbreng / draagvlak onder gebruikers tijdens aanbesteding en ontwikkelingsfase (user engagement).
  • Advies over gebruik en ontwerp van additionele bedieningsmiddelen in de auto om de veiligheid te garanderen en de bestuurder optimaal te ondersteunen in het uitvoeren van zijn primaire taak.