De werkomgeving optimaal afstemmen op de werkprocessen

Als mens en techniek ergens nauw verbonden zijn, dan is dat wel in de zorg. Het is van groot belang om de werkomgeving optimaal af te stemmen op de werkprocessen en de menselijke taken die moeten worden uitgevoerd. Indien dit goed gebeurt is de veiligheid van personeel en patiënt en de efficiëntie van werkzaamheden en te verlenen zorg geborgd. Gebeurt dit onvoldoende dan is de kans op fouten groter,  neemt de werkdruk toe en de kwaliteit van de patiëntzorg af. Bovendien leiden fouten en imperfecties in het ontwerp tot extra kosten gedurende en na het project vanwege vereiste aanpassingen en herstelwerkzaamheden.

HTDS is gespecialiseerd in het optimaal laten functioneren van mensen en bedrijfsprocessen in complexe werkomgevingen. Met deze expertise kan HTDS zorginstellingen helpen om de zorgvisie te vertalen naar het ontwerp van de zorgomgeving om zo veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de werkomgeving te garanderen. HTDS heeft de TUNASS® analyse ontwikkeld. Een front-end ontwerpmethodiek die u in staat stelt om vroegtijdig met alle relevante partijen ontwerpkeuzes te maken en dilemma’s op te lossen. Zo vertaalt u uw zorgvisie gemakkelijk naar een functionele, klantgerichte zorgomgeving.

Of u nu verantwoordelijk bent voor de realisatie van een geheel nieuw zorgcentrum, een verbouwing van een OK of laboratorium, of het optimaliseren van bijvoorbeeld een centrale IC balie. De TUNASS® analyse stelt u in staat om vroegtijdig alle relevante thema's op gebied van Human machine interface en functionaliteit mee te nemen in uw project ter bevordering van gebruikersveiligheid, gezondheid en functionaliteit.

Middels de TUNASS® analyse wordt de zorgvisie vertaald naar:

  • Ruimtelijke indeling van de zorginstellingen als geheel of kritische ruimtes zoals OK, IC en laboratorium.
  • Functioneel ontwerp van specifieke werkplekken zoals een IC balie of labwerkplekken (gebaseerd op vereiste zichtlijnen, werkwijze, bereikbaarheid, bedienbaarheid, leesbaarheid).
  • Duidelijke en cliëntgerichte bewegwijzering.
  • Software advisering en interface ontwerp (patiëntregistratie systemen, machine interfaces)