Het nieuwe werken stelt andere eisen aan uw kantoorinrichting

Het Nieuwe Werken vraagt om een afgestemde werkomgeving. Belangrijke menselijke waarden als de interactie, onderlinge communicatie, teamwork, concentratie en persoonlijke privacy worden anders verwerkt dan bij het traditionele werken. Een grondige aanpassing van de inrichting van het kantoor is in veel gevallen een must.

 

 

 

 

 

Van belang om tijdens een herinrichtingsproject tijdig vast te stellen is o.a.:

 • Wat zijn de businessdrijvers voor organisatie om te streven naar nieuwe manier van werken, wat wil het bedrijf veranderen ten opzichte van de huidige situatie.
 • Wat zijn beoogde doelstellingen die bedrijf wil bereiken.
 • Wat zijn beperkingen /knelpunten van de huidige inrichting kantoor en manier van werken.
 • Het vaststellen en ontwerpen van wat het gewenste ontwerp voor de kantoorinrichtingsontwerp is.
 • Wat moet t.b.v. een integrale benadering worden meegenomen in het traject, bv ICT- infrastructuur, de wijze van archiveren, het beleid t.a.v. thuiswerken en het beoordelen van het functioneren van de medewerkers. Dit alles gebaseerd op de werkprocessen en functionele kenmerken van de aanwezige functiegroepen.
 • Welke specifieke werkomgevingen zijn er die aparte aandacht nodig hebben. Hierbij worden werkomgevingen bedoeld zoals: een receptiebalie, postkamer, meldkamer beveiliging en/of werkplaats technische dienst.

De Human Technology specialisten van HTDS hebben een brede en deskundige ervaring in het ondersteunen en adviseren bij kantoorprojecten, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Zij vertalen de kenmerken van de werkprocessen en de uit te voeren werkzaamheden naar specificaties en eisen voor het ontwerp van de nieuwe werkomgeving. Daarmee dragen zij bij aan de realisatie van een werkomgeving die functioneel is afgestemd op hoe mensen werken en samenwerken en tegelijkertijd wordt het werken in die omgeving veilig en gezond.

 

 

Onze ondersteuning resulteert in een besparing op uw project- en operationele kosten en verbetering van de “Human Performance” door:

 • Het realiseren van een hoge functionaliteit van de nieuwe werkomgeving, afgestemd op de behoeften van de organisatie (o.a. wijze van samenwerken, communicatie, mate van flexibel gebruik van de werkplekken en ten aanzien van groei in de toekomst).
 • Een efficiënt ontwerpproces door tijdige inbreng van eisen van het benodigde type kantooromgeving, de eisen voor de verschillende benodigde typen werkplekconfiguraties en lokalisatie ervan. En eisen voor het meubilair.
 • Het voorkomen van aanvullende aanpassingen en wellicht extra verhuizingen, na in gebruik name van de nieuwe werkomgeving (re-work).
 • Een hogere eindgebruikertevredenheid en draagkracht voor de nieuwe omgeving onder de medewerkers.
 • Betere inzetbaarheid, gezondheid en werkmotivatie van uw werknemers (hogere productiviteit).
 • Het voldoen aan de geldende Arbo wet- en regelgeving ten aanzien kantoorwerkomgevingen.