Minder klachten, grotere inzetbaarheid, tevreden kraanmachinist

Bij diverse klanten en vanuit verschillende invalshoeken is HTDS de afgelopen jaren betrokken geweest bij het ontwerp van kraancabines. HTDS integreert kritische onderwerpaspecten zoals zichtlijnen, werkhouding, stoel, bereikbaarheid en bedienbaarheid van bedieningsmiddelen tot een functionele kraancabine. Dit levert een veilige, gezonde en comfortabele werkplek op voor kraanmachinisten.

Een integrale aanpak is van essentieel belang omdat elke ontwerpkeuze meer consequenties heeft dan vaak gedacht wordt. De keuze van de positie van de spreader of grijper en de cabine mag niet alleen een technische keuze zijn. De impact van de beslissing hierin op de werkhouding en daarmee de gezondheid van de kraanmachinist is groot.

De afstand tussen de cabine en de spreader of grijper bepaalt namelijk de zichtlijnen en daarmee indirect de vereiste werkhouding.


Het inschakelen van HTDS betekent voor u:

  • Een zichtlijnenstudie
  • Het opstellen functioneel programma van eisen dat een gezonde werkhouding op de kraan garandeert (positie van raamstijlen, positie van stoel, positie van bedieningsmiddelen)
  • Samen met de kraanleverancier komen tot een concept ontwerp en stoelkeuze (integratie van gebruikerseisen en technische eisen en randvoorwaarden)
  • Interface ontwerp van bedieningsmiddelen en interface (usability check)