Werkwijze HTDS, pragmatisch en uniek

Het FEED (Front End Engineering Design) Process bij de uitvoering van projecten wordt steeds belangrijker. Met de Technology User Needs Assessment (TUNASS®) methode sluit HTDS aan bij de toenemende behoefte om binnen de projectkwaliteitssystemen gestructureerde technieken, methoden en aanpakken te gebruiken.

Met deze methode maakt HTDS op het juiste moment de juiste afwegingen binnen een project. De TUNASS® methode stelt de opdrachtgever in staat om via een gestructureerd programma een operatie filosofie te vertalen in een functioneel ontwerp van de nieuwe werkomgeving, de vereiste HMI te definiëren en het Human Factors Programma van Eisen document op te stellen.

De resultaten van de door HTDS uitgevoerde functionele analyse staan garant voor een optimale functionaliteit binnen de gedefinieerde scope, hoge niveaus van veiligheid, gezondheid en comfort en het gewenste niveau van gebruikerstevredenheid.

Bovendien hebben de HTDS consultants ervaring opgedaan om aan te sluiten bij het leidende ontwerp/kwaliteitsproces.