Zeer uitgebreide expertise opgebouwd in zowel binnen- en buitenland

Controle-, meld- en regelkamers zijn expliciete voorbeelden van Critical Human Machine Interfaces (CHMI). Juist in deze omgevingen heeft een (her-)ontwerp een grote en positieve invloed op de gebruikersveiligheid, gezondheid en de functionaliteit van het werksysteem.

Een inefficiënt ontwerp van de ruimtelijke layout of van de werkplekken verhoogt het risico op menselijke fouten en gevolgen daarvan en kan de productiviteit negatief beïnvloeden. Fouten en imperfecties in de conceptuele ontwerpen kunnen tot extra kosten leiden gedurende en na het project vanwege het opnieuw moeten doen en/of noodzakelijke herstelacties.

In bedrijven binnen de procesindustrie ontwikkelen controlekamers zich van kleine gebouwen, lokaal gepositioneerd in de plant naar grotere, centraal gelegen controlekamer centra. Soms zo volumineus dat zij een fors deel van een groter gebouwencomplex vormen. Ook binnen verkeerscentrales is een schaalvergroting en centralisatie zichtbaar. Hierbij is het met regelmaat zaak dat naast de regelkamers zelf ook nog andere type werkruimten worden ingericht. De juiste locatie van de controlekamer in het gebouw of complex is in dit geval een belangrijke vraag.

Het is daarom van belang om tijdens de ontwerp projectfase de juiste Human Technology engineering activiteiten toe te passen. HTDS adviseert dit in een vroege fase van het ontwerpproject te doen (FEED of definitie fase). De mogelijkheden om ontwerpuitkomsten te integreren in het ontwerp zijn dan vele malen groter, zonder noemenswaardige extra kosten.

Welke Human Technology engineering activiteiten nodig zijn om de geïdentificeerde onderwerpen en dilemma’s te verbeteren wordt tijdens de scouting fase of aan het begin van de definitie fase vastgesteld.

Hierbij betrekt HTDS niet alleen de ruimtelijke indeling van de controle-, meld- en regelkamer zelf in het proces, maar ook:

  • De aangrenzende en ondersteunende kantoren en voorzieningen.
  • Vaststelling van benodigde hardware.
  • Analyse van het aantal benodigde werkposities in de aanwezige operationele scenario’s.
  • Ontwerp van de werkstations (desks en ondersteunende faciliteiten).
  • Ondersteuning bij het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface van de digitale besturing, monitor- en controlesystemen.


Alles op basis van functionele vereisten vanuit het te besturen proces, de door de medewerkers uit te voeren taken en handelingen en de samenwerking tussen de aanwezige werkstations en functionarissen.

De consultants van Fysergo – HTDS hebben een zeer ruime ervaring in het ondersteunen van inrichtingsprojecten van controle-, meld- en regelkamers voor diverse typen industrieën: petrochemie, energie opwekking en distributie, beveiligingskamers, verkeerscentrales.