Hulpmiddelen die de gebruiker echt helpen

HTDS adviseert gericht over het ontwerp of de aanschaf van hulpmiddelen, die een specifieke of complexe mens machine interactie vragen. De aard van de hulpmiddelen kan heel divers zijn, afhankelijk van de doelstellingen. In alle gevallen staat voor HTDS de gebruiker centraal. De doelstelling varieert van veiligheid en gezondheid voor de gebruiker tot een logische bediening op maat van de taken en de gebruikers of comfort tijdens het werken.

De aanpak van dit soort projecten wordt over het algemeen op maat van de vraag en de fase van de aanschaf ingevuld. HTDS streeft er naar om in samenwerking met leveranciers te komen tot een product dat maximaal is afgestemd op de taken en de capaciteiten van de gebruiker. Onze rol daarbij is die van de neutrale adviespartij waarbij wij enerzijds zorgen voor een objectieve participatie van betrokken eindgebruikers en anderzijds voor heldere en duidelijke ontwerpeisen.

Zo weten leveranciers waar ze aan moeten voldoen om de voor u juiste hulpmiddelen te leveren.
Wij realiseren daarbij de verbinding tussen inkoop en projectleiding, gebruikers en leveranciers. Voorbeelden van hulpmiddelen die door de inbreng van  HTDS verder door zijn ontwikkeld zijn: de “GloveBox”” voor in laboratoria, het ontwerp van een Track en Tracing systeem en de ontwikkeling van een Persluchthelm.


HTDS levert: