Goed bedienbaar en onderhoudbaar levert een productie- en procesinstallatie meer rendement op

Een sterke operationele prestatie van werksystemen als een procesinstallatie of productielijn start met een goed ontwerp. Om tot een goed ontwerp te komen is kennis over de (toekomstige) interactie van mensen met het werksysteem vereist.

Die kennis is van belang om een optimale, eenvoudige en snelle bedienbaarheid (operability), onderhoudbaarheid (maintainability) en het goed kunnen reinigen (cleanability) van een procesinstallatie of productielijn te garanderen. In deze gevallen gaat het om de efficiëntie van het ontwerp in relatie tot de taken van de diverse groepen eindgebruikers en mede daardoor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de productie-eenheid.

Een goed ontwerp zorgt dat een defect snel verholpen kan worden, dat gepland onderhoud een korte doorlooptijd heeft en dat hulpmiddelen beter gebruikt worden.

Hierdoor wordt de functionaliteit en de operationele prestatie verbeterd waardoor de productiviteit van menselijke inspanningen wordt verhoogd. Ook vormt het de basis om een goede, gezonde en veilige werkomgeving te realiseren waar menselijke fouten tot een minimum worden beperkt.
Bij het ontwerpen van een productie-eenheid wordt aanbevolen om in een vroegtijdige fase van het project een goede analyse van de uit te voeren taken en werkzaamheden te maken.

De eigen productiemedewerkers, operators, onderhoudsmedewerkers, schoonmakers en andere betrokken werknemers brengen de gegevens in voor de relevante ontwerpeisen.

Fysergo – HTDS heeft een grote ervaring bij het vroegtijdig ondersteunen van ontwerpprojecten voor procesinstallaties, massale opslag van goederen (ook vloeistoffen) en productielijnen.