HTDS: oplossingen voor gebruiksvriendelijke software

Met de toenemende automatisering verplaatsen menselijke taken zich steeds meer naar het beeldscherm. De rol van de mens wordt uitgedaagd en menselijke interacties met systemen zijn meer omvattend, complexer en verantwoordelijker geworden. HTDS gelooft er in dat mensen beter presteren en prettiger werken als hun user interface is afgestemd op hun taken en aansluit bij hun ervaring.

Het nieuwe werken maakt dat er in steeds meer kantooromgevingen alleen nog digitaal gewerkt wordt. De systemen nemen steeds meer taken over met het doel de overblijvende menselijke taken makkelijker en efficiënter te maken. Maar hoe vaak wordt dat doel werkelijk behaald?

In de praktijk leiden veel software projecten bij eindgebruikers tot een gebrek aan overzicht: veel klikken, het moeten doorlopen van extra processtappen, toename in fouten enz. Dit leidt vaak tot een toenemende werkdruk en RSI gerelateerde klachten. Een belangrijke oorzaak van deze problemen is dat in de ontwikkeling van automatisering de techniek centraal staat, in plaats van de gebruiker.

Wat HTDS u biedt:

  • HTDS is gespecialiseerd in complexe mens machine interacties en garandeert, ook bij software projecten, een optimale afstemming van software programma’s op relevante bedrijfsprocessen en taken van medewerkers. Hierdoor ligt er meer focus op het primaire proces en neemt de kans op fouten af. De door HTDS ontwikkelde TUNASS® analyse is er ook op maat voor een functioneel user interface design.
  • Wanneer u zich afvraagt of de werkzaamheden met minder mensen uitgevoerd kunnen worden of u input nodig heeft voor investeringsvoorstellen dan kan HTDS u middels een Usability Check helpen om knelpunten en daaraan gerelateerde kosten en risico’s scherp te formuleren.
  • HTDS heeft een brede software ervaring. O.a besturingsystemen van fabrieken (bv DCS), order management systemen (OMS), software applicaties voor administratieve werkomgevingen op kantoren en bij overheden, ook met user interface design van mobile devices zoals tablets.