Werkplaatsen zo ontwerpen dat het onderhoud optimaal ondersteund wordt

Bij grotere bedrijven binnen de productie of procesindustrie vinden naast onderhoudswerkzaamheden ter plaatse, vaak een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden plaats in een werkplaats.
 
Het rendement van een onderhoudswerkplaats wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die er werken. Daarom dient het maken van een inrichtingsontwerp, dus bij de keuze van werkmethoden en te gebruiken machines en gereedschappen voldoende aandacht te worden besteed aan de vereiste functionaliteit, aan veiligheid, gezondheid en welzijn van de betrokken medewerkers.

Belangrijk is dat o.a.:

  • de inrichting goed wordt afgestemd op het logistieke proces welke voor het onderhoud wordt gehanteerd,
  • de werkplekken optimaal zijn afgestemd op het type onderhoudswerkzaamheden dat moeten worden verricht en op het soort apparatuur dat moeten worden onderhouden,
  • er voldoende (tijdelijke) opslagruimte aanwezig is,
  • er rondom de werkplekken genoeg werk- en bewegingsruimte aanwezig is
  • er in totaal genoeg vierkante meters vloeroppervlak aanwezig zijn,
  • de juiste vaste en mobiele benodigde hulpmiddelen worden gedefinieerd,
  • arbeidsmiddelen zo worden opgesteld dat bedieningsmiddelen goed bereikbaar zijn.