Desk Design Workshop

De Desk Design Workshop wordt vaak in-company georganiseerd. Daarbij zijn wij samen met uw organisatie in staat om in korte tijd de ideale “cockpit” te definiëren, waarbij uw ideeën en de mogelijkheden van de nieuwe techniek optimaal worden benut en er draagvlak wordt gecreëerd binnen alle ploegen voor het nieuwe desk ontwerp.

Vaak leven er allerlei ideeën binnen een operatie hoe de ideale desk opstelling er uit dient te zien. Veelal zijn deze ideeën gebaseerd op een verbetering van de oude situatie. Bij introductie van nieuwe technologie, nieuwe DCS systemen, etc. staan gebruikers vaak onvoldoende stil bij de nieuwe mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden. Die mogelijkheden zijn veelal  bijna oneindig, waardoor de keuze wat is het beste voor ons lastig te maken is.

Veelal wordt ook nog gedacht in termen van aantal schermen in plaats van permanente en non-permanente Windows.
HTDS Desk Design workshop (onderdeel van de TUNASS® analyse) is bedoeld om al de ideeën die er leven en de mogelijkheden van nieuwe technology in software- en hardwaresystemen zodanig samen met u te analyseren dat op eenvoudige wijze een gedragen desk configuratie te definiëren is.

Alle relevante aspecten worden meegenomen zoals:

  • groeperen
  • zichtlijnen
  • communicatie
  • informatiepresentatie
  • werkplekken voor operatie
  • afmetingen en kijkafstanden
  • bediening en bewaking
  • afhandelen en overleggen

Op deze wijze wordt door de analyse een hoge mate van functionaliteit, gezondheid, veiligheid en operator comfort gerealiseerd en kan de organisatie de komende jaren beschikken over een desk die robuust en flexibel genoeg is om te voorzien in de ontwikkelingsbehoefte.