Functioneel ontwerp

Een Functioneel ontwerp van een werkomgeving is afgestemd op de eisen zoals deze door het operationele proces en de door de medewerkers daarbinnen uit te voeren taken en handelingen worden omschreven.

Is die afstemming in onvoldoende mate aanwezig dan kan dit leiden tot een niet functioneel ontwerp of praktische inrichting van de werksituatie. Bovendien zal dit leiden tot ontevredenheid bij de eindgebruikers.

Fouten en imperfecties in de ontwerpen leiden bovendien tot extra kosten na het project vanwege het opnieuw moeten doen en /of uitvoeren van herstelacties.

HTDS ondersteunt u bij uw (her-)ontwerpprojecten

Het realiseren van een functioneel
(her-)ontwerp voor toekomstige situaties is maatwerk. HTDS heeft hiervoor haar eigen TUNASS® methodiek ontwikkeld. Het resultaat is een conceptueel ontwerp waarin de eisen vanuit het functionele proces en de door de medewerkers uit te voeren taken en handelingen zijn verwerkt.

Het functioneel ontwerp is de basis, het vertrekpunt. Daarna volgt de projectfase waarin het ontwerp tot in het kleinste detail, de constructie, materiaalkeuze en eventueel toe te passen technologie moet worden uitgewerkt.

Het functioneel ontwerp wordt beschreven via een functioneel programma van eisen en kan worden gevisualiseerd door middel van
3-dimensionale perspectief tekeningen. Door deze tekeningen krijgen alle partijen een goed beeld van de toekomstige werkomgeving. Verder is het mogelijk om het nieuwe ontwerp met softwarematige simulaties virtueel na te bootsen, waardoor belangrijke aspecten zoals kritische zichtlijnen in een vroegtijdig stadium kunnen worden gecontroleerd.

Naast een softwarematige simulatie is ook een fysieke simulatie van het ontwerp mogelijk door middel van het bouwen van een 1 : 1 schaalmodel (Mock-up studie).  

Het functionele programma van eisen kan door de projectorganisatie worden gebruikt als input voor een volgend project en kan in relevante situaties worden toegevoegd aan aanbestedingsdocumentatie en worden opgestuurd naar potentiële leveranciers.