HT Input Analyse

De Human Technology Input Analyse stelt u in staat om vooraf te definiëren welke projectscope binnen het uit te voeren project Human Factors kritisch is en welke niet.

Met de HT Input Analyse introduceert HTDS een tool die handig is om na te gaan welke ondersteuning op het gebied van human technology nodig is. 

Er worden drie niveaus onderscheiden:

1. Geen extra aandacht nodig
2. Extra aandacht nodig (door beperkte analyse van deelaspecten)
3. TUNASS®
analyse nodig

Van de input analyse wordt een compact schriftelijk rapport opgemaakt dat leidend is voor het vervolgtraject.

Voor een goede projectperformance en werksysteem performance

In de HT Input Analyse worden de diverse projectpakketten gescreend op de noodzaak en de mate waarin aandacht moet worden besteed aan human technology c.q. human factor aspecten. Aan de hand van een standaard matrix wordt het aantal projectpakketten bepaald, de inhoud ervan en de impact op het bedrijfsproces, de efficiëntie en thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu.

De pakketten worden geëvalueerd aan de hand van twee essentiële thema’s voor een goede project performance en werksysteem performance. De werksysteem performance risico’s worden geëvalueerd aan de hand van de volgende thema’s:

  • Operatievriendelijkheid van het werksysteem
  • Onderhoud van het werksysteem
  • Betrouwbaarheid van het werksysteem
  • Veiligheid, gezondheid en milieu
  • Automatiseerbaarheid

De project performance risico’s worden geëvalueerd aan de hand van de thema’s:

  • Acceptatie door organisatie
  • Competentie betrokken contractors
  • Nieuwe technologie
  • Visie en missie van de organisatie
  • Ambitieniveau van het project

Er wordt een score opgemaakt die uitwijst aan welk onderwerp en op welk niveau er aandacht moet worden gegeven aan het inbrengen van human technology c.q. human factors functionele specificaties.

Hierbij worden drie niveaus onderscheiden:

1. Geen extra aandacht nodig (normen en richtlijnen zijn voldoende
2. Extra aandacht nodig (beperkte analyse deelaspect)
3. TUNASS® analyse nodig, (werksysteem dient op alle relevante technische en organisatie aspecten te worden geanalyseerd


De HT Input analyse is een korte gefaciliteerde workshop ( 2 uur tot een dagdeel) met project sleutelfunctionarissen en wordt begeleidt door een consultant van HTDS.