Management Beheermodel en Operatiefilosofie

Doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden. HTDS werkt er aan ze te realiseren en vooral te beheren. Met een optimale inventarisatie van kansen, valkuilen en integratie van de stapsgewijze aanpak is elk proces gebaat.

Bij het starten van een project is er binnen een organisatie een Management beheermodel voor de nieuwe of te renoveren werkomgeving beschikbaar. Dit beheermodel beschrijft op hoofdlijnen de doelen oftewel de ‘projectdrivers’ die de organisatie uiteindelijk wil bereiken met de uitvoer van het project of het beoogde veranderingstraject. Specifieke succesfactoren worden vastgesteld om de gedefinieerde doelen / ‘projectdrivers’ te kunnen realiseren.

HTDS maakt beheren inzichtelijk

Succesfactoren zijn voor een groot scala aan onderwerpen en aspecten vast te stellen. Op basis hiervan kan een activiteitenplan worden opgesteld waarin acties worden beschreven die nodig zijn ten behoeve van een succesvolle introductie van de nieuwe of vernieuwde werkomgeving.

Ten behoeve van het goed kunnen ontwerpen van een werkomgeving die behoort tot de categorie Critical Human Machine Interfaces (CHMI) is het nodig om een operatiefilosofie voor deze werkomgeving te definiëren.

 

Het moet bijvoorbeeld bekend zijn:

  • Wat de diverse operationele scenario’s zijn
  • Welke functies / disciplines bij deze scenario’s betrokken zijn en hoeveel personen nodig zijn van iedere functie / discipline
  • Hoe deze verschillende partijen samenwerken
  • Hoe deze partijen communiceren
  • Wat zij in diverse operationele situaties of scenario’s aan arbeidsmiddelen / apparatuur / hardware / software nodig hebben

HTDS ondersteunt u als organisatie bij zowel het verfijnen van uw Management beheermodel door het gekozen businessmodel samen met u te evalueren als het vertalen van een Management beheermodel naar een operatiefilosofie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifiek format en gestructureerde aanpak.