Mock-up studie

De werkelijkheid nabootsen. De werkelijkheid van straks. Om vroegtijdig te kunnen testen, gebruikers te leren omgaan met vernieuwde omstandigheden, om verrassingen achteraf te voorkomen.

Mock-ups komen in verscheidene fases van een ontwikkelproces voor. Met Mock-ups kan de toekomstige realiteit vroegtijdig worden getest met gebruikers. Daarmee vindt er een optimalisatieslag plaats die niet (voldoende) op papier of 3-dimensionaal op een beeldscherm nagebootst kan worden. Een Mock-up is vooral voor het fine-tunen van het ontwerp van belang en creëert een breder draagvlak voor eindgebruikers door ze vroeg in het proces te betrekken.

De laatste ontwikkeling op dit gebied zijn gedigitaliseerde mock-up studies die de mogelijkheid bieden ook op afstand in een team de functionaliteit te kunnen beoordelen.

HTDS gebruikt mock-up studies voor de ontwikkeling van speciale werkplekken

Voor keuzes waar de impact op de omgeving en de gebruikers risicovol is, is een Mock-up zeer waardevol. Neem een controlekamer in de petrochemie of een schip dat onder zware weersomstandigheden moet functioneren. Het zijn voorbeelden van werksituaties waar de gevolgen van een verkeerd ontworpen werkplek tot zeer risicovolle situaties kunnen leiden.

Het getrouw nabootsen van de werkelijkheid, de werkelijkheid van de toekomst. Met plankjes, metertjes, knopjes en stoelen wordt die toekomst realiteit. Gebruikers kunnen daadwerkelijk in hun toekomstige werkplek plaatsnemen, aan hun toekomstige taken een invulling geven terwijl het proces van de bouw nog niet gestart is.

Ideaal bij speciale werkplekken die om welke reden dan ook risico's met zich meebrengen. Speciale werkplekken die, wanneer zij vooraf goed ontworpen zijn, goed ontwikkeld worden. Dat scheelt alles: tijd, kosten en ergernis.