Technology User Needs Assessment, TUNASS®

De Technology user needs assessment is een front-end ontwerp analyse techniek. De methodiek stelt u in staat om vroegtijdig alle relevante thema's op gebied van Human machine interface en functionaliteit mee te nemen in uw project ter bevordering van gebruikersveiligheid, gezondheid en functionaliteit.

De beoogde werkomgevingen en -systemen voor toepassen zijn Critical Human Machine Interfaces (CHMI).
In de praktijk wordt bij veel ontwerpprojecten pas in de eindfase nagedacht over ergonomie en inrichtingsaspecten. Een gemiste kans, want het gevolg is een niet optimaal ontwerp en dus een niet optimaal functionerende inrichting of werksituatie. En ontevredenheid bij de eindgebruikers.

Wij hebben voor ondersteuning van van dit type ontwerpprojecten voor Critical Human Machine Interfaces de TUNASS® methodiek ontwikkeld.

Tijdig toepassen van TUNASS® voorkomt onverwachte verrassingen achteraf

Onze ‘Technology User Needs Assesment’ (TUNASS®) methodiek stelt projectmanagers in staat om gedurende alle projectfasen in een model gestructureerd aandacht te besteden aan het realiseren van de beoogde functionaliteit, het comfort en de gezondheid.

De methode behelst ‘Tools & Techniques’ om vroegtijdig samen met uitvoerende partijen tot ontwerpkeuzes te komen, dilemma’s op te lossen en een juiste operationele filosofie te definiëren. TUNASS® zorgt ervoor dat deze operationele filosofie vervolgens systematisch in het ontwerpproces wordt geïmplementeerd en een functioneel ontwerp het resultaat is. Door het toepassen van TUNASS® binnen het project, fungeren de HTDS Consultants als de link tussen de ontwerpende partij en de toekomstige eindgebruikers tijdens alle project fasen.

TUNASS® is gebaseerd op internationale en nationale standaards en richtlijnen en op ervaringen van meer dan 18 jaar betrokkenheid in (her-)ontwerpprojecten.

TUNASS® ontwerpmethodiek voor:

 • Realisatie van operations centered design; hoe het moet zijn.
 • Efficiënte werkwijze; passend bij deze tijd.
 • Hoge functionaliteit en operators acceptatie.


TUNASS® is gebaseerd op front-end engineering principes:

 • Tijdige signalering en afhandeling van dilemma’s en discussieonderwerpen.
 • Snellere doorlooptijd van het project.
 • Minder vergaderen nodig.

TUNASS® voordelen:

 • Functioneel ontwerp, representatie voor de operatie filosofie en het bedrijfsproces.
 • Gerichte eindgebruiker participatie leidt tot breed draagvlak.
 • Faciliteren van een multi-disciplinair ontwerpteam leidt tot een beter resultaat.
 • Na het project minder herstelacties nodig.


TUNASS® integratie leidt tot:

 • Vergroting van de project- en operationele prestaties.
 • Hoge niveaus van functionaliteit, gezondheid en veiligheid.