Usability Check

HTDS voert Usability Checks uit om samen met u na te gaan of het ontwerp van ICT systemen voldoende is afgestemd op het gebruik door de diverse gebruikersgroepen.

HTDS kan voor u een Usability Check uitvoeren om na te gaan wat mogelijke oorzaken zijn van het niet optimaal functioneren van het systeem of klachten van gebruikersgroepen. Ligt het aan een gebrek aan draagvlak voor de verandering? Of ondersteunen de middelen de medewerker onvoldoende bij het uitvoeren van zijn taak? En belangrijker nog, wat zijn de mogelijke oplossingen voor een efficiënter en gezonder bedrijfsproces?

HTDS geeft antwoord als het niet werkt zoals bedacht

Met de HTDS Usability Check kunnen wij objectief beoordelen wat de gevolgen zijn van de digitalisering voor de kwaliteit van arbeid. Deze analyse geeft inzicht in de mate waarin de software afgestemd is op de werkprocessen en taaksamenstelling per functie en in hoeverre de systemen de medewerkers ondersteunen in het efficiënt, gezond en foutloos uitvoeren van hun werkzaamheden.

Om de gevolgen van de digitalisering voor de kwaliteit van de arbeid te kunnen objectiveren onderzoekt HTDS de volgende aspecten:

  • De beoogde workflow en de daarbij behorende taken en handelingen die verschillende functionarissen moeten uitvoeren.
  • In hoeverre ondersteunt het ICT ontwerp deze workflow en taken.
  • Voldoet het systeem aan de basisprincipes usability zoals beschreven in ISO9241 (taakgeschikt, zelfbeschrijvend, bestuurbaar / controleerbaar, conform de verwachting van de gebruiker en fouttolerant).

Deze analyse resulteert in:

  • Een risicoanalyse met als resultaat een risicoprofiel met een Rood – Oranje – Groen score om aan te geven hoe hoog het risico is. Deze risicoscore zal aangevuld worden met de beoordeling van de impact van het risico op productiviteit en gezondheid. De risicoscore en de impact samen bepalen de prioriteit waarmee risicofactoren moeten worden opgelost.
  • Aangeven van oplossingsrichtingen om op korte- en lange termijn te streven naar optimalisatie. HTDS kan deze Usability Check uitvoeren voor uiteenlopende applicaties en klanten. Variërend van technische systemen in de petrochemie (DCS, OMS) tot administratieve systemen voor gemeenten.