Zichtlijnen studie

In complexe omgevingen zoals kraancabines en scheepsbruggen, waar zicht essentieel is voor het veilig en effectief kunnen uitvoeren van de belangrijkste operationele taken, beïnvloedt het beschikbare zichtveld in belangrijke mate de werkhouding van gebruikers en de veiligheid van de operatie.

HTDS is gespecialiseerd in het ontwerp van complexe mens machine interacties. In de ontwerpfase volgt zichtveld altijd uit andere ontwerpkeuzes die gemaakt worden vanuit technische en/of veiligheidseisen en randvoorwaarden. Kraanmachinisten zitten vaak meer voorovergebogen dan gezond is. Bemanningsleden op de brug ondervinden vaak hinder van raamstijlen en reflecties in ramen. Dat leidt tot onveilige situaties voor mensen en materialen. HTDS is van mening dat specificaties ten aanzien van zichtlijnen net zo relevant zijn als alle andere ontwerpeisen, in een vroegtijdig stadium. Hiervoor heeft HTDS een specifieke zichtlijnen studie ontwikkeld.

Complexe mens machine interacties beginnen bij zichtlijnen

De zichtlijnen studie geeft inzicht in de impact van stoel- en raamposities, op zicht en werkhouding. Met deze studie wordt op een systematische wijze inzicht verkregen in:

  • Vereiste objecten / posities waarop de bediener (kraanmachinist of bemanning) goed zicht moet hebben. Denk hierbij aan transferpunten, positie van dekmensen, ladingverloop van container of bulk, bunkerposities, zicht op displays.
  • Prioriteit van deze objecten / regio’s op basis van impact.
  • Reële lengtematen van gebruikers om te garanderen dat de kraan of de scheepsbrug geschikt is voor minimaal 90% van de (internationale of Nederlandse) beroepsbevolking.
  • Werken in een werkhouding die voldoet aan vigerende wet- en regelgeving en de kans op het ontstaan van lichamelijke klachten minimaliseert.
  • Het specificeren van een bedienpositie, consolehoogte en raamstijlpositie zodanig dat de belangrijkste objecten in het primaire of secundaire zichtveld van de bediener vallen.

Zo is de zichtlijnen studie een belangrijke basis voor cabine- en scheepsbrug-ontwerp.